Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Van Dessel

Brusselbaan 90

1790 Affligem

Hoofdapotheker: Wivina Van Dessel

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0886 297 413

Machtigingsnummer APB: 233102

Telefoonnummer: 053 66 40 37

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.